Vanliga frågor
Varför ska jag anlita JS FILM?
Garanti på utfört arbete - Snabb leverens - Levereras hem till dörren om så önskas - Bra pris - Personlig service - Separat hantering av dina original, dvs skilt från andra kunders material - Endast kostnader för det du beställer (skarvkostnad kan tillkomma om en film går av) - Lätt att hitta, vi finns strax väster om Valbo kyrka och det är skyltat från Valbovägen.


Generella frågor
Vilken kvalitet får de överförda filmerna?
Vid kopiering av analogt material, både bild och ljud, blir det alltid en viss försämring. I gengäld kan vi ibland förbättra vissa delar av bilden. Dessutom kan helhetsintrycket också förbättras med t ex musik och texter till bilderna.

Påverkas originalfilmerna/bilderna vid överföringen?
Nej, de påverkas inte såvida inte en skarv går av. Då lagar vi den.

Erbjuder ni den bästa tillgängliga kvaliteten på bilderna?
Vi arbetar hantverksmässigt med filmerna och bilderna och har över 20 års erfarenhet. Vi bevakar hela tiden filmen vid överföringen så att inget händer med den. Dessutom lämnar vi garanti på jobbet. Det finns dock företag som erbjuder en tekniskt sett högre bildkvalitet, men till ett betydligt högre pris.

Går det att hoppa mellan olika delar av den överförda filmen?
Ja, i grundavgiften ingår DVD-box, skiva och ett menysystem på skivan. I menyn är det möjligt att hoppa till olika kapitel i filmen. Varje originalfilmhjul utgör ett kapitel i den överförda filmen. Av kvalitetsskäl lägger vi normalt inte mer än ca två timmar film på varje DVD. Behövs fler skivor tillkommer en mindre avgift per skiva.

Går det att berätta till filmerna?
Det går utmärkt att i vår studio spela in egna kommentarer till filmerna. Detta är ett mycket trevligt sätt att förhöja intrycket av filmen. Kommentarerna kan vidare varvas med musik och textskyltar.

Kan jag slänga de gamla filmerna (originalen) när överföringen är klar?
Det vore mycket oklokt att göra det. Det är ju original. En missuppfattning som förekommer är att DVD och CD är det allena saliggörnade mediet. Så är det inte! En LP-skiva till exempel, har normalt en livslängd på minst 200 år. Detta kommer en CD absolut inte upp i. Även de gamla smalfilmerna och bilderna har en betydligt längre livslängd än en DVD har. Tänk på att det behövs mycket lite för att en DVD plötsligt inte ska fungera längre. En enda liten repa på ett olyckligt ställe på skivan kan göra den obrukbar. Det viktiga att tänka på när det gäller originalen är att förvara dem på bästa möjliga sätt, dvs torrt, mörkt och svalt.


Vigsel
Stör JS FILM miljön och stämningen vid inspelning av en vigsel?
Vi är så diskreta som det överhuvudtaget är möjligt. Självklart kan vi inte vara osynliga, men vi bär kläder så att vi inte ska vara iögonfallande och vi placerar oss så dolt det går.

Hur snart efter vigseln är filmen klar?
Filmen måste först redigeras, renderas och läggas på en skiva. Detta tar knappt en arbetsdag. Det innebär att filmen normalt är färdig dagen efter inspelningen. Ska inspelningen även innefatta bröllopsfesten gäller givetvis inte detta. Då tar det något längre tid.

Erbjuder ni den bästa tillgängliga kvaliteten på inspelningen?
Nej, det finns alltid tekniskt sett högre kvalitet att tillgå, men då till ett betydligt högre pris. Vi lägger ner vår energi på att göra en inspelning som är omväxlande och trevlig att se på till ett rimligt pris, men som också har en fullt tillräcklig teknisk kvalitet. Det bästa är att se våra exempel från olika inspelningar för att bedömma kvaliteten.

Går det att hoppas mellan olika delar av inspelningen?
Ja, vi lägger kapitelmarkeringar så att hopp kan göras till lämpliga delar av filmen. Exemepl på kapitel är löften, sånger och tal.