Priser och information
Prislista
Aktuella priser finns i vår prislista som kan laddas ner här.

Observera att prislistan är i pdf-format och att ett program som klarar av att visa formatet måste vara installerat på datorn för att det ska kunna öppnas. Om ni saknar ett sådant program så rekommenderas att ni laddar ner och installerar Adobe Reader.


Demoskiva
Kontakta oss gärna om ni önskar exempel på våra arbeten, så skickar vi en demoskiva.


Information, sammanfattning (mer information finns i prislistan)
 • Samtliga priser inklusive garanti (se separat garantisedel).
 • Tiden räknas normalt på originalets längd om ej annat anges.
 • Filmer, bilder och skivor bör lämnas sorterade och numrerade i den ordning de skall kopieras.
 • Om speciella önskemål vad gäller redigering skall kunna tillgodoses måste ett tydligt redigeringsschema bifogas.
 • Leveranstiden är normalt två till tre veckor.
 • Normalt kan ytterligare kopior på arbetet betällas inom tre månader från leveransen.
 • Till angivna priser tillkommer kostnad för vidoeband (alt. skivor) och box (En skiva alt. band ingår i grundavgiften för smalfilm, bilder och ljud).
 • Av garantiskäl använder vi enbart egna kvalitetsband, skivor och papper.
 • Kotnader för eventuella transporter av original eller kopior betalas av kunder. Vi skickar normalt mot postförskott.
 • Allt till JS FILM inlämnat material hanteras med största varsamhet. JS FILM ansvarar ej för skada eller förlust som företaget ej rimligen har kunnat råda över.
 • Vid överföring av LP, EP, stenkakor och köpta band ingår avgift till STIM i priset.
 • Specialkopieringar offereras på begäran.