Inspelning av bröllop mm
Inspelning av vigsel
Många har varit med om att få äran att spela in en vigsel eller kanske ett dop. Hur blir resultatet? Är det verkligen en så stor ära? Det är inte frågan om att den som filmar inte är skicklig. Det är bara så att från en bänkrad (det är oftast den positionen som gäller) kan det inte bli speciellt bra. För det första syns brudparet bakifrån, för det andra är det ofta någon i vägen framför och för det tredje blir inte ljudet bra. Det som hörs bäst i det läget är sången från dem som sitter närmast.

Men det som kanske är det sämsta, speciellt för filmaren, är att denne missar en stor del av högtiden.


Uppläggning av inspelning
Inspelningen av en vigsel kan läggas upp på olika sätt.

Vårt standardutförande (GULD i produktlistan nedan) är med tre kameror varav en är obemannad (översiktskamera från exempelvis läktaren) och två är bemannade och placerade nära brudparet.

En kamera körs normalt på dolly (vagn med hjul) för att kunna följa paret vid in- och utmarch.

Vidare använder vi fyra mikrofoner för att täcka in ljudet så bra som möjligt. En mikrofon för prästen, en för brudparet samt två för eventuellt tal och sång.


Produktalternativ med priser inklusive moms
GULD:
Tre kameror (en obemannad), endast vigseln, ca 30 minuter inspelningstid, 4.500 kr.
SILVER:
Två kameror (en obemannad), endast vigsel, ca 30 minuter inspelningstid, 3.500 kr.
TILLÄGG 1:
Mottagning direkt efter vigsel, en kamera, 500 kr.
TILLÄGG 2:
Som tillägg 1 men med två kameror, 1.000 kr.
TILLÄGG 3:
Fest, en kamera, 500 kr/h.
TILLÄGG 4:
Fest, två kameror, 1.000 kr/h.

Priset för GULD och SILVER inkluderar en skiva i box. Till priserna tillkommer kostnad för eventuella resor till och från inspelningsplats samt för övriga tillägg. Se ordinaire prislista.
Reservation för ändringar.