Prislista

Gäller från januari 2024.Pris inkl. momsEnhet
ÖVERFÖRING SMALFILM TILL DIGITALT FORMAT
Super-8, Singel-8 och Normal-8 1)15,-min
Startavgift, 8 mm film 8)200,-
Skarv, 8 mm film15,-st
16 mm 1)30,-min
Startavgift, 16 mm 8)300,-
Skarv, 16 mm30,-st
Extra tvättning, smalfilm (minsta avgift 50,-)5,-min
ÖVERFÖRING DIA- OCH PAPPERSBILDER SAMT NEGATIV TILL DIGITALT FORMAT OCH PAPPER 7)
Standard 2), 6)3,-bild
Standard som bildspel 6)6,-bild
Special, redigering, olika tider, högre upplösning12,-bild
Ljud, standard (till bildspel)2,-min
Borttag av diaramar före skanning3,-bild
Startavgift 8)200,-
ÖVERFÖRING AUDIO TILL DIGITALT FORMAT 3)
LP, EP, stenkakor, MK och ljudband3,-min
Startavgift 8)200,-
ÖVERFÖRING VIDEO TILL DIGITALT FORMAT
Video utan redigering 4)
(Max/band 250,-)
4,-min
Video med borttag av oönskade sekv. 4) (Max/band 400,-)6,-min
Video med omfattande redigering (Max/band 950,-)15,-min
Startavgift 8)200,-
KOPIERING PAPPERSBILDER, DIA OCH NEGATIV TILL PAPPER (Överföringskostnad tillkommer eventuellt, se ovan)
Bilder till papper, helsida A48,-st
Bilder till papper, 20 x 258,-st
Bilder till papper, 13 x 184,-st
Bilder till papper, 10 x 153,-st
Bilder till papper, 9 x 133,-st
Startavgift för kopiering till papper 8)40,-
Tillägg för högre upplösning6,-bild
ÖVRIGT
Extra kopior samt kopiering av DVD 5)95,-st
Extra kopior samt kopiering av CD 5)85,-st
Etiketter och omslag, special. Pris enligt använd arbetstid, dock minst 75,-600,-h
Box, DVD, CD, band, USB och hårddiskar enligt dagspris
Ljud, standard2,-min
Ljud, special (t. ex. kundens eget)6,-min
Textskyltar15,-st
Transport av materiel (filmer, band mm)
(Minsta avgift 50,-)
25,-mil
Reparation (t. ex. skarvning) av videoband
(Minsta avgift 300,-)
OBS! Denna tjänst innebär att kostnader för kopiering av bandet tillkommer då originalet ej bör användas mer.
600,-h
Övrig tid600,-h
INFORMATION:
– Samtliga priser inklusive garanti, se separat garantisedel.
– Tiden räknas normalt på originalets längd.
– Filmer, bilder och skivor bör lämnas sorterade och numrerade i den ordning de skall kopieras.
– Om speciella önskemål vad gäller redigering ska kunna tillgodoses måste ett tydligt redigeringsschema bifogas.
– Stillbilder läggs upp som bildspel på USB, hårddisk eller DVD eller som separata filer på CD, USB eller hårddisk. Separata filer kan också läggas på DVD men DVD-spelare kan normalt inte läsa dessa. Däremot kan de läsas av en dator.
– Leveranstiden är normalt en till två veckor.
– Av garantiskäl använder vi enbart egna kvalitetsband, skivor och papper.
– Kostnader av eventuella transporter av original eller kopior betalas av kunden. Vi skickar normalt mot postförskott eller förskottsbetalning.
– Allt till JS FILM inlämnat materiel hanteras med största varsamhet. JS FILM ansvarar ej för skada eller förlust som förtaget ej rimligen har kunnat råda över.
– Vid akuta arbeten (=gå för i kön) dubbleras startavgiften.
– Specialkopieringar offereras på begäran.

NOTER:

1)
Vid borttag av dåliga sekvenser debiteras överföringskostnad för hela filmens längd, d.v.s inklusive de borttagna sekvenserna.

2)
Endast överföring av bildfiler till USB, hårddisk eller CD. Standardupplösning för TV och små bilder.

3)
En viss reducering av knaster och brus ingår.

4)
Borttag av sekvenser kan göras till detta pris förutsatt att kunden tydligt har angett vad som ska tas bort (tidsangivelser).

5)
Kopior kan beställas under tre månader efter första leveransdatum. Gäller ej vid överföring till USB eller hårddisk. Kostnad för eventuell box tillkommer. Vid kopiering av befintlig DVD/CD tillkommer även startavgift.

6)
Inklusive beskärning och bildförbättring vid behov.

7)
Reduktion av damm och mindre repor ingår.

8)
Oavsett mängden inlämnat materiel vid ett och samma tillfälle.
Reservation för eventuella tryckfel. LZT 101 1002 RAH